CD en V volledige logo

Ons uniek Stadslabo in een nieuw jasje

Met het stadslabo kiezen we ervoor om tegen de stroom in te gaan. We besteden het niet uit maar houden de eigen expertise in huis en versterken dit nog. Want we hebben veel deskundigheid opgebouwd en willen die kennis ook borgen.

De inzet en betrokkenheid van onze medewerkers van het stadslabo maken elke dag het verschil. Ze kennen het ecosysteem van de stad door en door. Ons stadslabo is uniek en we zijn daar trots op. En niet alleen in woorden, want we investeren in het versterken van het team én door het labo grondig te vernieuwen.

Het Brugse stadslabo, opgericht in 1979 als onderdeel van de milieudienst van de stad, kreeg een grondige vernieuwing. Het vervult een breed scala aan taken, variërend van het monitoren van de water- en luchtkwaliteit tot het uitvoeren van analyses voor de opvolging van milieuklachten en het inventariseren van het milieubeleid.

Door nauwgezette monitoring draagt het stadslabo bij aan de voortdurende verbetering van de milieukwaliteit en de gezondheid van zowel de inwoners van Brugge als het lokale ecosysteem.

Via een uitgebreid netwerk van sensoren en monitors worden gegevens verzameld over luchtkwaliteit, geluid en waterkwaliteit, wat essentiële informatie biedt voor het formuleren van een effectief milieubeleid. Daardoor kunnen we preventieve maatregelen nemen, wat een bijzonder positief effect heeft op de levenskwaliteit in onze stad.

En niet enkel voor Brugge, want we gaan onze werking ook aanbieden aan onze randgemeenten zodat ook zij gebruik kunnen maken van de opgebouwde expertise en infrastructuur.

Het stadslabo is nu volledig gerenoveerd en gemoderniseerd, waardoor het klaar is voor de komende decennia.
Topproject!